Valley Bible Academy – St. John's Lutheran Church

2012 Sermons

DateThemeTextSpeaker
Dec 30December 30, 2012, New Year’s Service part 1 Romans 8:3-4 Dave Naumann
Dec 30December 30, 2012, New Year’s Service part 2Dave Naumann
Dec 30New Year’s Day Service part 3Dave Naumann
Dec 25December 25, 2012, Christmas Day part 1Dave Naumann
Dec 25December 25, 2012, Christmas Day part 2 Isaiah 9:6-7 Dave Naumann
Dec 24December 24, 2012, Christmas Eve part 1Dave Naumann
Dec 24December 24, 2012, Christmas Eve part 2Dave Naumann
Dec 23December 23, 2012, 4th Sunday in Advent Romans 1:1-7 Dave Naumann
Dec 19December 19, 2012, 3rd Midweek Advent Service Micah 5:1-5 Dave Naumann
Dec 16December 16, 2012, 3rd Sunday in Advent James 5:7-10 Dave Naumann
Dec 12December 12, 2012, 2nd Midweek Advent Service Haggai 2:7 Dave Naumann
Dec 9December 9, 2012, 2nd Sunday in Advent Romans 15:4-13 Dave Naumann
Dec 5December 5, 2012, 1st Midweek Advent Service Joel 2:12-14 Dave Naumann
Dec 2December 2, 2012, 1st Sunday in Advent Romans 13:11-14 Dave Naumann
Nov 25November 25, 2012, Thanksgiving Service Matthew 13:24-30 Dave Naumann
Oct 28October 28, 2012 Romans 3:19-28 Dave Naumann
Oct 21October 21, 2012, 21st Sunday after Pentecost Luke 17:11-19 Dave Naumann
Jul 29July 29, 2012, 9th Sunday after Pentecost Luke 10:38-42 Dave Naumann
Jul 22July 22, 2012, Outdoor worship service Romans 1:16-17 Dave Naumann
Jul 15July 15, 2012, 7th Sunday after Pentecost Luke 10:1-9 Dave Naumann
Jul 8July 8, 2012, 6th Sunday after Pentecost Luke 9:51-62 Dave Naumann
Jul 1July 1, 2012, 5th Sunday after Pentecost Luke 9:18-24 Dave Naumann
Jun 10June 10, 2012, 2nd Sunday after Pentecost Luke 7:1-10 Dave Naumann
Jun 3June 3, 2012, Trinity Sunday John 16:12-15 Dave Naumann
May 27May 27, 2012, 100th Anniversary, Pastors Paul Schaller and David Schaller 1 Peter 2:1-6 Paul Schaller

201520142013